Σεμινάριο ''Τεχνολογία Μετρήσεων'' Fluke-Netscope Solutions

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το σεμινάριο Τεχνολογία Μετρήσεων που διοργάνωσε η εταιρεία μας σε συνεργασία με τη Fluke στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Στο σεμινάριο έγινε σε βάθος ανάλυση και ενημέρωση στις θεωρητικές αρχές ηλεκτρικών συστημάτων ισχύος και μηχανικών συστημάτων συνεχούς κίνησης, καθώς και παρουσίαση των ανάλογων οργάνων μέτρησης.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές θερμικών εκπομπών και η χρήση της θερμογραφίας για τον ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!!