Νέο Εργαστήριο Διακρίβωσης Οπτικών Οργάνων!

New Calibration Lab

Η Netscope Solutions, συνεπής στην δέσμευσή της για την παροχή υψηλού επιπέδου τοπική υποστήριξη στους πελάτες της προχώρησε στην επέκταση του εργαστηρίου διακρίβωσης ηλεκτρικών μεγεθών με την προσθήκη πρότυπων οργάνων διακρίβωσης οπτικών μεγεθών.

Τo εργαστήριο διακριβώσεων της Netscope διαθέτει πλέον την δυνατότητα διακρίβωσης και πιστοποίησης των παρακάτω κατηγοριών οργάνων μετρήσεων οπτικών ινών όπως:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των οπτικών οργάνων τα οποία μπορούν να διακριβωθούν στο εργαστήριο διακριβώσεων της Netscope παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και οι μηχανικοί μας ευχαρίστως θα σας ενημερώσουν σχετικά.

Πέραν των παραπάνω πεδίων διακριβώσεων η Netscope είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης πολλών κατασκευαστών που εκπροσωπεί στην Ελλάδα, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της την απαραίτητη εξασφάλιση της μέγιστης διάρκειας ζωής των οργάνων μετρήσεων καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και λειτουργιών τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη διακρίβωση των οπτικών οργάνων:

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Calibration Lab Thumbnail Calibration Lab Yokogawa Calibrator