Συνεργασία της Netscope με Tekbox Digital Solutions

Tekbox Digital Solutions Banner

Η Netscope Solutions βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Tekbox Digital Solutions και ταυτόχρονα την εισαγωγή των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά.

Η Tekbox Digital Solutions μεταξύ άλλων κατασκευάζει όργανα ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες EMC (Electromagnetic compatibility). Με την πάροδο των χρόνων η Tekbox κατάφερε να γίνει μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο με βασικό αντικείμενο της δραστηριότητάς της την κατασκευή προσιτών και αξιόπιστων οργάνων προσυμβατικού ελέγχου EMC pre-compliance.

Δείτε όλα τα όργανα Tekbox!

Ενδεικτικά κάποια από τα όργανα της Tekbox

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Tekbox (Εξωτερικός Σύνδεσμος)