Νέο εργαστήριο διακρίβωσης της NetScope

Η Netscope Solutions ανακοινώνει στους αγαπητούς φίλους και συνεργάτες ότι έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της με την δημιουργία δικού της πιστοποιημένου εργαστηρίου διακρίβωσης οργάνων.

Το εργαστήριο μας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008 με Αριθμό Πιστοποιητικού 12 100 48092 TMS.

Η Netscope Solutions με το νέο εργαστήριο που δημιούργησε αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών μετά την πώληση που προσφέρει προς όλους τους πελάτης της εξασφαλίζοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αρχική τους επένδυση.

Το Εργαστήριο διακρίβωσης της Netscope διαθέτει όλα τα πρότυπα βαθμονόμησης που απαιτούνται για την διακρίβωση μιας μεγάλης γκάμας οργάνων μέτρησης.

Ενδεικτικά, το Εργαστήριο είναι σε θέση να διακριβώσει τους παρακάτω τύπους οργάνων:

Στα πλαίσια της συνεχούς μας προσπάθειας για αναβάθμιση της υποστήριξης μετά την πώληση που παρέχει η Netscope στους πελάτες της προσφέρει τις παρακάτω επιπλέον υπηρεσίες :

invisible cron image