Νέες Σειρές Τροφοδοτικών Ισχύος από τη Rigol

Rigol New Series

Ανακοίνωση νέων σειρών τροφοδοτικών ισχύος στο NSMarket

H Netscope Solutions© σε συνεργασία με τη Rigol, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τις νέες σειρές τροφοδοτικών ισχύος DP900 και DP2000. Τα προϊόντα της Rigol κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι πολύ ευέλικτα και για να εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες για τις αναβαθμίσεις λογισμικού και υλικού από τους χρήστες.
Σειρά DP900DP932A Functions
Με εύρος ζώνης από 20Hz έως και 20MHz, ο θόρυβος της σειράς DP900 είναι μικρότερος από 350μVrms ή 2 mVpp με μειωμένες παρεμβολές. Τα όργανα της σειράς DP900 δίνουν οπτική απεικόνιση σε χρόνο μικρότερο από 50us που καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη για συνεχή αλλαγή στα volt και βεβαιώνει την ομαλή διαδικασία των ελέγχων. Στα κανάλια 1 και 2 της σειράς έχει προστεθεί λειτουργία one-key series-parallel. Το όργανο μπορεί να παραξει 64V με παράλληλη σύνδεση ή 6A σε σειρά.

Σειρά DP2000
Με εύρος ζώνης 20Hz έως και 20MHz ο θόρυβος της σειράς DP2000 είναι μικρότερος από 350μVrms ή 2 mVpp με μειωμένες παρεμβολές. Τα όργανα της σειράς DP2000 παρέχουν χρονική απόκριση <50μs που ανταποκρίνονται με επιτυχία σε εναλλασσόμενα ρεύματα και διευκολύνουν τους ελέγχους σας. Επιπλέον, παρέχουν ταχεία δειγματοληψία ρεύματος που αγγίζει τα 7.5kSa/s και, σε συνδυασμό με το ήδη μεγάλο εύρος ζώνης, επιτυχγάνουν αποτελέσματα όμοια με αυτά που παρέχει ένα ψηφιακό πολύμετρο 6 ψηφίων. Επιπλέον, καταγράφονται ακόμη και οι μικρές αλλαγές σήματος με ευκολία.
Στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα NSMarket θα βρείτε:

Δείτε το βίντεο παρουσίαση της Rigol για τις νέες σειρές

2022 新產品 / DP900 / DP2000

#!class="buleline" style="margin-top:1em"
- Δείτε τα Προϊόντα της Rigol στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
- Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Rigol (external link)