Πολύμετρο Χειρός ή Πάγκου;

EM-ART B

Το πολύμετρο είναι ένα βασικό όργανο μέτρησης το οποίο χρησιμοποιείται για μετρήσεις πολλών μεγεθών όπως εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος (I), AC ή DC τάσης (V), αντίστασης (R), θερμοκρασίας (Τ), χωρητικότητας (C) κ.ά.

Καθώς πρόκειται για ένα αναπόσπαστο εργαλείο για τον κάθε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάθε τεχνικός θα κληθεί να κάνει μια σωστή επιλογή πολυμέτρου με βάση τις ανάγκες του. Μια βασική απόφαση ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής είναι εάν το πολύμετρο της επιλογής του θα είναι πολύμετρο πάγκου ή πολύμετρο χειρός. Μερικά πλεονεκτήματα επιγραμματικά της κάθε κατηγορίας φαίνονται παρακάτω:
EM-ART1

Πολύμετρα Πάγκου :

Πολύμετρα Χειρός:

Φυσικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα των πολύμετρων πάγκου, όπως υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα των μετρήσεων, τα συναντάμε και σε ορισμένα πολύμετρα χειρός.

Για την σωστή επιλογή του επόμενού σας πολυμέτρου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί με τους μηχανικούς του nsmarket.gr και θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια σωστή επιλογή πολυμέτρου βασισμένη στις εφαρμογές και τις ανάγκες σας.


E.M
Elias Mylonas holds an Integrated Master’s in Electrical and Computer Engineering from the National Technical University of Athens and an MSc in Business Analytics from Imperial College London. Elias is part of Netscope’s Support Engineering Team.

Επικοινωνήστε με τους μηχανικούς της Netscope Solutions πατώντας εδώ