Νέα Fluke TiS60+ Θερμοκάμερα

Με τη μεγάλη ανάλυση θερμικών εικόνων στα 320x240 pixel, η θερμοκάμερα Fluke TiS60+ μπορεί να συλλάβει μικρότερες διαφορές θερμοκρασίας από μεγαλύτερη απόσταση. Αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για χρήστες που έχουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας με θερμοκάμερες, καθώς η TiS60+ προσφέρει σταθερή εστίαση έτσι ώστε να φωτογραφίζει ποιοτικές εικόνες από μακριά.

Η TiS60+ σας αποκαλύπτει τα προβλήματα που δεν είναι ορατά και που δεν ανιχνεύονται με άλλες τεχνολογίες. Είναι ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο στο οποίο μπορεί να βασιστεί ο τεχνικός

Είναι σημαντικό να μπορούν να προστεθούν οι υπέρυθρες εικόνες σε εντολές εργασίας. Για αυτό το λόγο, η TiS60+ προσφέρει την εύχρηστη λειτουργία IR Photo Notes. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή της κάμερας να προσθέσει εικόνες σε σχέση με άλλα δεδομένα χαρακτηρισμού της θερμικής εικόνας, όπως είναι η ονομασία του εν λόγω εξοπλισμού ή η θέση του χώρου, έτσι ώστε η εντολή εργασίας να μπορεί να σταλεί στους τεχνικούς με τα σωστά στοιχεία για το που πρέπει να γίνει η επισκευή.

Δείτε περισσότερα για την Fluke TiS60+ Θερμοκάμερα.