Νέα Συνεργασία Netscope Solutions με Seaward

H Netscope Solutions υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας-εκπροσώπησης με την εταιρεία κατασκευής οργάνων μέτρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων Seaward, για την αποκλειστική διάθεση και υποστήριξη των προϊόντων της στην Ελλάδα.

Τα τελευταία 75 χρόνια, η εταιρεία Seaward έχει πετύχει την ανάπτυξη πρωτοπόρων προϊόντων καινοτομίας με τον πρώτο αυτόματο και φορητό ελεγκτή εγκαταστάσεων PAT (Portable Appliance Tester) που περιλαμβάνει δυνατότητες καταγραφής δεδομένων.

Τα προϊόντα της Seaward περιλαμβάνουν φορητά όργανα χειρός, εργαλεία για ηλεκτρικούς ελέγχους, εξοπλισμό ελέγχου υψηλών τάσεων, καθώς και όργανα μετρήσεων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Όλα τα προϊόντα της καλύπτουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και επιδόσεων, σύμφωνα με το IEC 62446 αλλά και με άλλα Βρετανικά και Διεθνή Πρότυπα, όπως και το Microgeneration Certification Scheme (MCS, UK).