Νέες σειρές DG800 & DG900 Γεννήτριες Κυματομορφών από τη Rigol

Rigol DG900+DG800

Η Rigol Technologies ανακοινώνει τη νέα σειρά γεννητριών DG800 και DG900 με προηγμένα χαρακτηριστικά που τυπικά ήταν αποκλειστικά διαθέσιμα μόνο στα πολύ πιο ακριβά μοντέλα της RIGOL.

Οι ερασιτέχνες, οι εκπαιδευτικοί και οι σχεδιαστές IoT που εργάζονται σε εφαρμογές ηλεκτρισμού και RF συστημάτων, τώρα μπορούν να παραγάγουν πολύπλοκες και μεγάλου μήκους αυθαίρετες κυματομορφές, αλλά και αρμονικές 8ου βαθμού, να δημιουργήσουν προηγμένες διαμορφώσεις σημάτων και να εισαγάγουν τυχαίο θόρυβο στις εφαρμογές τους. Όλα αυτά προσφέρονται με την άνεση της έγχρωμης οθόνης αφής TFT των 4.3 ιντσών.

Τα μοντέλα της σειράς DG800 διαθέτουν ένα εύρος συχνοτήτων για ημιτονοειδείς και τετραγωνικές κυματομορφές από τα 10 έως τα 35 MHz, 1 ή 2 ανεξάρτητα κανάλια, εξαιρετικά υψηλό μέγεθος μνήμης, 160 και πλέον ενσωματωμένες κυματομορφές, δυνατότητες οι οποίες βραβεύτηκαν και φέρνουν τα όργανα αυτά σε ένα προσιτό επίπεδο της αγοράς.

Μοντέλα σειράς DG800 διαθέσιμα στο NSMarket

Τα μοντέλα της σειράς DG900 διαθέτουν ένα εύρος συχνοτήτων από τα 50 έως τα 100 MHz, 2 ανεξάρτητα κανάλια, εξαιρετικά υψηλό μέγεθος μνήμης στα 16 Mpts, 160 και πλέον ενσωματωμένες κυματομορφές, όπως επίσης και 16 bit κατακόρυφης ανάλυσης, έτσι ώστε να επεκταθεί με αυτή τη νέα γενιά γεννητριών αυθαίρετων κυματομορφών στον τομέα αυτόν της αγοράς.

Μοντέα σειράς DG900 διαθέσιμα στο NSMarket

RIGOL's DG800 and DG900 series Arbitrary Function Generators