Λίγα λόγια για το NSMarket

Telecommunications

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα NSMarket.gr

Tο NSMarket.gr είναι το νέο και αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό κατάστημα οργάνων και εργαλείων μετρήσεων και δοκιμών της Netscope Solutions.

Tο NSMarket.gr είναι το μοναδικό ηλεκτρονικό κατάστημα οργάνων και εργαλείων μετρήσεων στην Ελλάδα το οποίο στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, τεχνικών μηχανικών και γενικά του κάθε επαγγελματία ή κάθε εταιρείας που αναζητά όργανα και εργαλεία μετρήσεων και δοκιμών χαμηλού κόστους αλλά υψηλής ποιότητας και αντοχής με την εγγύηση των μεγαλύτερων κατασκευαστών οργάνων μετρήσεων στον κόσμο όπως της FLUKE, Keysight Technologies, Extech, Fluke Networks, Flir , Rigol κλπ καθώς και την τοπική τεχνική ή άλλη υποστήριξη που σας προσφέρουν οι άνθρωποι που το υποστηρίζουν.

Στο NSMarket.gr μπορείτε να παραγγείλετε τα όργανα και τα εργαλεία που σας ενδιαφέρουν έχοντας στη διάθεσή σας όλες τις πιθανές επιλογές παράδοσης και πληρωμής για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση, την εποπτεία και την ευθύνη της NetScope Solutions.

_______________________________________________________________________________________________________

Η Netscope Solutions

Η Η Netscope Solutions ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001 με στόχο να καλύψει ανάγκες της αγοράς σε εξειδικευμένα προϊόντα και εφαρμογές κατάλληλες για την υποστήριξη της λειτουργίας και της συντήρησης των δικτύων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Σήμερα, με με πάνω από 20 χρόνια στην Ελληνική αγορά, η Netscope Solutions είναι μια από τις μεγαλύτερες και από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες οργάνων και συστημάτων μετρήσεων της ελληνικής αγοράς με πλήρη σειρά προϊόντων των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως.

Αποστολή της είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας στους τομείς των οργάνων μετρήσεων και των συστημάτων υποστήριξης λειτουργιών δικτύων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Στρατηγική

  1. Η παροχή καινοτόμων λύσεων, βασισμένων στα πλέον σύγχρονα προϊόντα και συστήματα μετρήσεων και υποστήριξης δικτύων.
  2. Η συνεχής επέκταση της γκάμας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών εξυπηρετώντας τις νέες εφαρμογές και ανάγκες των πελατών της.

Φιλοσοφία

Βασικές αρχές της λειτουργίας και των στόχων της εταιρείας είναι :

  1. Η οικονομικά υγιής, αποδοτική και κερδοφόρα πορεία της εταιρείας
  2. Ο σεβασμός στην προσωπικότητα των ανθρώπων και συνεργατών της εταιρείας
  3. Η έντιμη και ειλικρινής σχέση και συνεργασία με τους πελάτες και τους προμηθευτές της εταιρείας

Οικονομική πολιτική

Η Netscope Solutions με γνώμονα την σταθερή, οικονομικά υγιή και κερδοφόρα πορεία της εταιρείας έχει πετύχει υψηλούς οικονομικούς δείκτες ως προς τα ίδια κεφάλαια, την ταμειακή ρευστότητα,, τους δείκτες κερδοφορίας και της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της με τους πελάτες και τους συνεργάτες της ανεξάρτητα από τις πιθανές δυσκολίες τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Πολιτική Ποιότητας

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή ανταγωνιστικότητα και από πελάτες με συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό, και με στόχο η Netscope Solutions να παραμείνει ανταγωνιστική, επιδιώκει την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, των υπηρεσιών της και του βαθμού εξυπηρέτησης των πελατών της

Για την διοίκηση της εταιρείας η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών λειτουργίας και των υπηρεσιών της αποτελεί βασικό παράγοντα επίτευξης των στόχων της. Για την επίτευξη των στόχων αυτών η εταιρεία καλλιεργεί πνεύμα συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της και διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα και υποδομές ώστε και να τηρείται η πολιτική ποιότητας της εταιρείας αλλά και να προωθούνται νέες ιδέες και πρακτικές που προάγουν και βελτιώνουν την ποιότητα της δουλειάς που απολαμβάνουν οι πελάτες της.
Logo Eurocert
Η Netscope Solutions είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και το ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τον οργανισμό Euro Cert για την διάθεση, υποστήριξη και διακρίβωση οργάνων και συστημάτων μετρήσεων .