Νέα Σειρά Keysight B2980B Picoammeters/ Electrometers

Keysight B2980B Picoammeters/ Electrometers Banner

H Keysight Technologies (πρώην Agilent, πρωήν Hewlett-Packard) έχει ανακοινώσει την νέα σειρά Keysight B2980B Picoammeters/ Electrometers.

H νέα B-σειρά αυτή έρχεται να αναβαθμίσει την Α-σειρά με μια σειρά νέων χαρακτηριστικών που βελτιώνουν ακόμα περισσότερον την ποιότητα και την αξιοπιστία των μετρήσεων.

Συγκεκριμένα, εάν μας αφορά αποκλειστικά η μέτρηση χαμηλών ρευμάτων με αξιοπιστία και ακρίβεια, τότε τα μοντέλα Keysight Β2981Β Picoammeter και το Keysight Β2983Β Battery Picoammeter είναι τα όργανα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτή την μέτρηση.

Τα νέα αυτά όργανα διαθέτουν εξαιρετική ακρίβεια, με 6 ½ ψηφία, ελάχιστη ανάλυση 0.01 fA και εύρος μέτρησης ρεύματος 2 pA – 20 mA.

Keysight B2981B and Keysight Β2983Β Display

Ταυτόχρονα, τα όργανα αυτής της σειράς έχουν ρυθμό μέτρησης 20.000 μετρήσεις/ δευτερόλεπτο, μαζεύοντας πολλές μετρήσεις σε σύντομο χρόνο, και σε συνδυασμό με το γραφικό περιβάλλον της οθόνης, δίνεται η δυνατότητα για απεικόνιση του σήματος σε X-Y άξονες, ή μέτρηση ενός μεγέθους με την βοήθεια ιστογράμματος, δίνοντας εύκολα και γρήγορα όλη την πληροφορία σχετικά με το μετρούμενο ρεύμα (μέση τιμή, θόρυβος, τυπική απόκλιση κτλ.).

Tο όργανο διαθέτει δυνατότητες συνδεσιμότητας USB, LAN, LXI Core, GPIB και, πέρα από Γραφικό Web Interface λόγω του LXI Core, συνεργάζεται και με το Quick I/V Measurement Software για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού και συλλογής δεδομένων.

Σε μετρήσεις τόσο χαμηλών ρευμάτων, ένας παράγοντας επίδρασης στην μέτρηση είναι ο θόρυβος της παροχής τάσης στο όργανο.

To Keysight B2983B διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με το B2981B, αλλά λειτουργεί μέσω μπαταρίας ιόντων λιθίου, ώστε να απομονωθεί εντελώς το πρόβλημα του θορύβου της γραμμής του δικτύου και να μην επηρεαστεί καθόλου η ακρίβεια των μετρήσεων.

Η διάρκεια της μπαταρίας είναι 7 ώρες και όλες οι μετρήσεις αποθηκεύονται αυτόματα όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από 5%, ώστε όλα τα δεδομένα των μετρήσεων να είναι πάντα ασφαλή.

Τέλος, υπάρχει επιλογή για ενεργοποίηση του λογισμικού N1420A Setup integrity checker στο όργανο ώστε να γίνεται έλεγχος του επιπέδου θορύβου των καλωδιώσεων ή των adaptors που έχουν χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με το DUT.